Wybierz kategorię
umowa
  Odstąpienie od umowy 
 
  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu (podstawa prawna: art. 7 ust.l ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy. Powinien to zrobić w formie pisemnej: mailowo lub listownie.Korzystanie ze wzoru oświadczenia nie jest obowiązkowe.
  2. Załącznik nr 1 - dołączony do Regulaminu dokument ułatwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §6 regulaminu,
  3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 
  4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.
  5. Jeżeli konsument zmniejszy wartość rzeczy niewłaściwie ją użytkując sprzedawca ma prawo obciążyć Konsumenta dodatkowymi kosztami. Nie będzie mógł jednak tego uczynić, jeżeli nie poinformuje konsumenta o możliwości i terminie odstąpienia od umowy oraz istnieniu formularza, za pomocą którego można tego dokonać.
  6. W przypadku, gdy konsument odstąpił od umowy korzystając z uprawnień, jakie wynikają z prawa do namysłu, wtedy koszty przesłania produktu z powrotem do przedsiębiorcy ponosi Konsument.
  7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki ( z uwzględnieniem pkt. 8)  Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 
  8. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić nie tylko wartość oddawanego towaru, lecz także koszt związany z najtańszym spośród zawartych w ofercie sprzedawcy sposobów jego dostarczenia. Oznacza to, że przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zatem jeżeli były do wyboru takie opcje dostawy towaru jak np: list polecony 10 zł, kurier 20 zł, to sprzedawca zwraca konsumentowi koszt w wysokości 10 zł (najtańszy z zaproponowanych opcji).
  9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
© Elstat automatyka. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.